Et sluttbrukermarked i omstilling

Sluttbrukermarkedet er i endring. Da den lokale strømleverandøren var den eneste som kunne tilby hele strømregningen på en faktura, og strømproduktene var få, hadde den lokale strømleverandøren et stort fortrinn. At det er lite penger å spare på å bytte leverandør,...

Bygging av Kjølberget Vindkraftverk godt i gang

Austri Kjølberget besluttet i april 2019 bygging av Kjølberget Vindkraftverk. Rudihagen AS hadde da vært prosjektleder på vegne av Austri og eierne siden 2016. Byggingen er godt i gang, og kraftverket vil levere strøm på nettet ved årsskiftet 2020/2021 Kjølberget...

Næringsutvikling ved hjelp av «Smart spesialisering»

«Smart spesialisering» er en metode for næringsutvikling basert på regioners historiske styrker og allerede sterke kompetansemiljøer og bedrifter. Ideen er at sterke næringsaktører, FoU-aktører og offentlige bidragsytere, gjennom å samarbeide på tvers av...

Restrukturering i næringsmiddelsindustrien

Dagligvarekjedenes makt og sentrallagerorganisering utfordrer næringsmiddelindustrien, og setter industrivirksomhet i distriktene i spill. Nortura vurderer i disse dager om det er riktig å sentralisere mer av grise- og storfeproduksjonen, for å spare kostnader og...

AMS i Norge er fullført

AMS – Automatisk Måleravlening av strøm – er nå montert i de aller fleste husstander i Norge. Rudihagen var med og la rammebetingelsene for at det er slik. Etter harde diskusjoner noen år tilbake, ble alle nettselskap pålagt å montere automatisk...