tverrfaglige tjenester til oppdragsgivers beste

Med teknologisk, forretningsmessig og juridisk kompetanse leveres kundetilpassede tjenester til private og offentlig oppdragsgivere.

For advokattjenester, se www.nystuenboen.no.

Ledelse og gjennomføring

Rudihagen AS støtter oppdragsgiverne i krevende prosesser. Vi leverer; 

 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Interimledelse
 • Forhandlingsledelse
 • Kontrakts- og tvisteoppfølging
 • Investerings- og beslutningsprosesser
 • Investor-, salgs- og oppkjøpsprosesser
 • Omstillings- og forbedringsprosjekter
 • Organisatoriske og selskapsmessige omstillinger
 • Påvirknings- og kommunikasjonsstøtte

Analyse, forhandlinger og beslutningsstøtte

Rudihagen AS støtter oppdragsgiverne med fakta, kunnskap, vurderinger og strategivalg. Vi leverer;

 • Strategiske analyser og vurderinger
 • Forhandlingsunderlag og forhandlingsstøtte
 • Kost-/nyttevurderinger
 • Enklere regulatoriske/juridiske betraktninger
 • Investeringsanalyser og beslutningsstøtte
 • Risikoanalyser og risikostyring
 • Verdisettinger
 • Analyser av beslutningsprosesser og beslutningssituasjoner

I VM-evalueringen utførte Rudihagen vurderingen av kandidatenes finansieringsplan på en meget tillitsvekkende måte. Dette var en svært viktig del av beslutningsgrunnlaget 

Rudihagens evne til å bygge tillit og god dialog med både kandidater og oppdragsgiver var i dette et suksesskriterium. Tillit oppnås gjennom ydmykhet, åpenhet, god fagkompetanse og grundighet. Dette er verdier og egenskaper som preger Rudihagens leveranse.

 Erik Røste, skipresident

«Innenfor utvikling av vindkraftprosjekter og etablering av krevende samarbeidsmodeller med utenlandske partnere, har Rudihagen hatt en sentral rolle og bistått på en meget god måte. Jeg vil spesielt framheve Rudihagens sterke analytiske evner og kompetanse på energiområdet, som –sammen med en sterk gjennomføringskraft –har bidratt til høy leveringskvalitet .»

Oddleiv Sæle, tidligere direktør
Eidsiva Vannkraft

«Skal du lykkes må du se helheten, men heller ikke slurve med detaljene. Oppdragsgiverne virker å sette pris på erfaring og tverrfaglighet, kombinert med viljen til å gjøre både grov- og finarbeidet» 

Tommy Rudihagen

KONTAKT

Rudihagen as

[email protected]

+47 48 18 80 00

Tamburvegen 16, 2640 VINSTRA
ORG.NR: 811 771 082

Dette nettstedet er beskyttet av Google reCAPTCHA.
Google Personvern og vilkår gjelder.