Energirett

Rudihagen har arbeidet innen energiområdet siden 1990-tallet, da både innenfor produksjon, distribusjon, salg og bruk av kraft og fjernvarme.

Rudihagen bistår med konsesjoner og offentligrettslige tillatelser nødvendige for energitiltak, nettilknytning og kapasitetstildelinger, samt alle privatrettslige avtaler relevant for energitiltaket.

Ansvar for hele prosessen

Rudihagen, som er både advokat, sivilingeniør og siviløkonom, kan ta ansvar for hele prosessen fra idè til gjennomføring av større energitiltak, inklusive etablering av større kraftforbruk. Ansvaret kan isoleres til de rettslige spørsmål, men også gjelde alle øvrige prosesser nødvendig for realisering, slik som teknisk utarbeidelse av løsning, forretningmessig oppfølging, finansiering mv. Evt. ansvar utover rettslige spørsmål tas som konsulent, da formelt gjennom konsulentfirmaet Rudihagen AS.

Rudihagen bistår også kommuner, fylkeskommuner og/eller statlig instanser, rundt energirettslige spørsmål og regulering av energimarkedene.

I VM-evalueringen utførte Rudihagen vurderingen av kandidatenes finansieringsplan på en meget tillitsvekkende måte. Dette var en svært viktig del av beslutningsgrunnlaget 

Rudihagens evne til å bygge tillit og god dialog med både kandidater og oppdragsgiver var i dette et suksesskriterium. Tillit oppnås gjennom ydmykhet, åpenhet, god fagkompetanse og grundighet. Dette er verdier og egenskaper som preger Rudihagens leveranse.

 Erik Røste, skipresident

«Innenfor utvikling av vindkraftprosjekter og etablering av krevende samarbeidsmodeller med utenlandske partnere, har Rudihagen hatt en sentral rolle og bistått på en meget god måte. Jeg vil spesielt framheve Rudihagens sterke analytiske evner og kompetanse på energiområdet, som –sammen med en sterk gjennomføringskraft –har bidratt til høy leveringskvalitet .»

Oddleiv Sæle, tidligere direktør
Eidsiva Vannkraft

«Skal du lykkes må du se helheten, men heller ikke slurve med detaljene. Oppdragsgiverne virker å sette pris på erfaring og tverrfaglighet, kombinert med viljen til å gjøre både grov- og finarbeidet» 

Tommy Rudihagen

KONTAKT

Rudihagen as /

Advokatfirmaet Rudihagen as

[email protected]

+47 48 18 80 00

Tamburvegen 16, 2640 VINSTRA  Storgata 100, 2615 LILLEHAMMER

Org. nr. konsulent : 811 771 082

Org. nr. advokat : 931 873 563

Dette nettstedet er beskyttet av Google reCAPTCHA.
Google Personvern og vilkår gjelder.