Advokatfirmaet Rudihagen AS leverer tjenester innen forretningsjus, energi- og forvaltningsrett, offentligrettslige tillatelser og erstatningsrett.

Konsulentvirksomheten Rudihagen AS leverer rådgiving, analyse, prosjekt- og interimledelse.

Rudihagen tilbyr en unik kombinasjon av juridisk, teknologisk,  økonomisk og forretningsmessig kompetanse, som gir særlig verdi i krevende forretningsmessige og forvaltningsrettslige prosesser. 

Rudihagen har særlig kompetanse innen energirelaterte spørsmål.

Mer om de to tjenesteområdene

Advokattjenester

Advokatfirmaet Rudihagen leverer advokattjenester for bedrifter og organisasjoner, samt offentlig forvaltning på statlig og kommunalt nivå 

Konsulenttjenester

Rudihagen leverer rådgiving, analyser og beslutningsstøtte, samt ledelses- og  prosjektledertjenester. Særlig kompetanse innen energirelaterte problemstillinger.

Aktuelle saker

I VM-evalueringen utførte Rudihagen vurderingen av kandidatenes finansieringsplan på en meget tillitsvekkende måte. Dette var en svært viktig del av beslutningsgrunnlaget 

Rudihagens evne til å bygge tillit og god dialog med både kandidater og oppdragsgiver var i dette et suksesskriterium. Tillit oppnås gjennom ydmykhet, åpenhet, god fagkompetanse og grundighet. Dette er verdier og egenskaper som preger Rudihagens leveranse.

 Erik Røste, skipresident

«Innenfor utvikling av vindkraftprosjekter og etablering av krevende samarbeidsmodeller med utenlandske partnere, har Rudihagen hatt en sentral rolle og bistått på en meget god måte. Jeg vil spesielt framheve Rudihagens sterke analytiske evner og kompetanse på energiområdet, som –sammen med en sterk gjennomføringskraft –har bidratt til høy leveringskvalitet .»

Oddleiv Sæle, tidligere direktør
Eidsiva Vannkraft

«Skal du lykkes må du se helheten, men heller ikke slurve med detaljene. Oppdragsgiverne virker å sette pris på erfaring og tverrfaglighet, kombinert med viljen til å gjøre både grov- og finarbeidet» 

Tommy Rudihagen

Vi samler trådene

Rudihagen AS har særlig kompetanse i å løse kompliserte problemstillinger som krever en kombinasjon av analysekapasitet, teknologikunnskap, forretningsforståelse og innsikt i regulatoriske og politiske beslutningsprosesser.

KONTAKT

Rudihagen as /

Advokatfirmaet Rudihagen as

[email protected]

+47 48 18 80 00

Tamburvegen 16, 2640 VINSTRA  Storgata 100, 2615 LILLEHAMMER

Org. nr. konsulent : 811 771 082

Org. nr. advokat : 931 873 563

Dette nettstedet er beskyttet av Google reCAPTCHA.
Google Personvern og vilkår gjelder.