Fire forutsetninger for å løse kraftfloken

Vannkraften og annen kraftproduksjon har tjent oss godt i langt over hundre år. Kraftmarkedet har nytt oss godt siden 1990-tallet. Dagens kraftmarked løser likevel ikke dagens problemer. Fire grep må gjøres. Norges unike posisjon som vannkraftnasjon skyldes symbiosen...

Saker og prosjekter i 2023

Som kjent ble konsulentvirksomheten i Rudihagen AS i 2023 komplettert med advokattjenester under samme logo, men da som egen juridiske enhet. Etter at tjenesteområdet er utvidet, er det greit å oppdatere om hva vi har drevet med siste periode. Innenfor...

Leverer juridiske tjenester

Partner i Rudihagen AS, Tommy Rudihagen, er en av få – om ikke den eneste i Norge – som er sivilingeniør, har master innen økonomi/ledelse, samt juridikum. «Trippelmasteren» kommer alle oppdragsgivere til gode, uavhengig av om det er behov for...

Problemet og løsningen for strømprisen

Av Tommy Rudihagen. Publisert 14. januar 2022. I Norge er vi vant til lave strømpriser, og har innrettet forbruket deretter. Hus, hytte, bil og annet utstyr «går på strøm». At strømprisene mangedobles er da ikke behagelig. Men hva er egentlig grunnen til denne...

Rydding i argumenter om kraftmarkedet

Høyere strømpriser siste månedene har på nytt trigget diskusjoner og avisinnlegg om kraftmarkedet. Dessverre skaper diskusjonene vel så mye forvirring som avklaring. Det klør i fingrene etter å lage en «kraftmarkedet for dummies». Her et lite forsøk; Prinsippet i...