Advokattjenester

Rudihagen levere hovedsakelig tjenester innen forretningsjuridiske, erstatnings- og energirettslige spørsmål.

Innen forretningsjussen leveres tjenester innen kontrakts-, anskaffelses og entrepriserett, selskapsrett, transaksjoner og reorganisering, verdisetting og due dillprosesser, samt konkurranse- og arbeidsrett.

Tjenestene innbefatter juridisk rådgiving, prosess-, forhandlings- og meglingsbistand, samt gjennomføring av sivile saker.

Rudihagens tverrfaglig kompetanse og erfaring innen teknologi, økonomi, forretningsdrift og ledelse gir unik verdi for klientene, særlig i krevende forretnings- og erstatningsrettslige spørsmål. 

Advokatfirmaet Rudihagen leverer hovedsakelig tjenester innen

Forretningsjus

Erstatningsrett

Energirett

Tvister og prosesser

Forvaltningsrett

Offentligrettslige tillatelser og konsesjoner

I VM-evalueringen utførte Rudihagen vurderingen av kandidatenes finansieringsplan på en meget tillitsvekkende måte. Dette var en svært viktig del av beslutningsgrunnlaget 

Rudihagens evne til å bygge tillit og god dialog med både kandidater og oppdragsgiver var i dette et suksesskriterium. Tillit oppnås gjennom ydmykhet, åpenhet, god fagkompetanse og grundighet. Dette er verdier og egenskaper som preger Rudihagens leveranse.

 Erik Røste, skipresident

«Innenfor utvikling av vindkraftprosjekter og etablering av krevende samarbeidsmodeller med utenlandske partnere, har Rudihagen hatt en sentral rolle og bistått på en meget god måte. Jeg vil spesielt framheve Rudihagens sterke analytiske evner og kompetanse på energiområdet, som –sammen med en sterk gjennomføringskraft –har bidratt til høy leveringskvalitet .»

Oddleiv Sæle, tidligere direktør
Eidsiva Vannkraft

«Skal du lykkes må du se helheten, men heller ikke slurve med detaljene. Oppdragsgiverne virker å sette pris på erfaring og tverrfaglighet, kombinert med viljen til å gjøre både grov- og finarbeidet» 

Tommy Rudihagen

KONTAKT

Rudihagen as /

Advokatfirmaet Rudihagen as

[email protected]

+47 48 18 80 00

Tamburvegen 16, 2640 VINSTRA  Storgata 100, 2615 LILLEHAMMER

Org. nr. konsulent : 811 771 082

Org. nr. advokat : 931 873 563

Dette nettstedet er beskyttet av Google reCAPTCHA.
Google Personvern og vilkår gjelder.