Tvister og prosess

Rudihagen anbefaler å søke bistand med mål om at forretningsmessige og juridiske spørsmål blir avklart uten kostbare rettslige prosesser. Muligheten for konstruktive løsninger er normalt best om Rudihagen kontaktes tidlig. Rudihagen kan da bistår med mål om å oppnå enighet og minnelige løsninger.

Rudihagen bistår i vurdering av saken, både når du/dere selv vurderer å gå til rettslige skritt, eller blir utsatt for dette. Ut fra en innledende vurdering, analyseres og velges strategier ut fra klients beste. I slike vurderinger drøftes muligheter, risiko og kostnader med oppdragsgiver.

Om rettslig behandling ikke kan unngås – eller er riktig for å oppnå klientens mål – bidrar Rudihagen til gjennomføring av denne.

I VM-evalueringen utførte Rudihagen vurderingen av kandidatenes finansieringsplan på en meget tillitsvekkende måte. Dette var en svært viktig del av beslutningsgrunnlaget 

Rudihagens evne til å bygge tillit og god dialog med både kandidater og oppdragsgiver var i dette et suksesskriterium. Tillit oppnås gjennom ydmykhet, åpenhet, god fagkompetanse og grundighet. Dette er verdier og egenskaper som preger Rudihagens leveranse.

 Erik Røste, skipresident

«Innenfor utvikling av vindkraftprosjekter og etablering av krevende samarbeidsmodeller med utenlandske partnere, har Rudihagen hatt en sentral rolle og bistått på en meget god måte. Jeg vil spesielt framheve Rudihagens sterke analytiske evner og kompetanse på energiområdet, som –sammen med en sterk gjennomføringskraft –har bidratt til høy leveringskvalitet .»

Oddleiv Sæle, tidligere direktør
Eidsiva Vannkraft

«Skal du lykkes må du se helheten, men heller ikke slurve med detaljene. Oppdragsgiverne virker å sette pris på erfaring og tverrfaglighet, kombinert med viljen til å gjøre både grov- og finarbeidet» 

Tommy Rudihagen

KONTAKT

Rudihagen as /

Advokatfirmaet Rudihagen as

[email protected]

+47 48 18 80 00

Tamburvegen 16, 2640 VINSTRA  Storgata 100, 2615 LILLEHAMMER

Org. nr. konsulent : 811 771 082

Org. nr. advokat : 931 873 563

Dette nettstedet er beskyttet av Google reCAPTCHA.
Google Personvern og vilkår gjelder.