Partner i Rudihagen AS, Tommy Rudihagen, er en av få – om ikke den eneste i Norge – som er sivilingeniør, har master innen økonomi/ledelse, samt juridikum.

«Trippelmasteren» kommer alle oppdragsgivere til gode, uavhengig av om det er behov for rådgiving, prosjektledelse / management for hire, eller spissede juridiske tjenester. Advokattjenester leveres gjennom det veletablerte advokatfirmaet Nystuen & Bøen AS.

Tommy Rudihagen leverer innenfor jussen først og fremst forretningsjuridiske tjenester. Energi-, selskaps- kontrakts- og entrepriserett, skatt og arbeidsrett, samt forvaltningsrett, vil være hovedområder. Andre advokater i Nystuen & Bøen tilbyr annen spisskompetanse.

For oppdragsgivere innenfor energisektoren kan nevnes at avhandling «Omgjøring av vind- og vannkraftkonsesjoner» kan deles på forespørsel. Ta eventuelt kontakt på [email protected] eller ring Tommy på 48 18 80 00.