6. januar 2021

Driva Aquaculture og Frya Næringspark inngikk 18. desember 2020 avtale med mål om bygging av Norges hittil største landbaserte fiskeoppdrettsanlegg på Frya. Konsesjonsarbeid starter på nyåret 2021.

På bestilling fra Frya Næringspark gjorde Rudihagen AS våren 2020 en analyse av mulighetene for å etablere landbasert fiskeoppdrett i Gudbrandsdalen. Analysen viste stor interesse for landbasert fiskeoppdrett blant investorer, samt en rask utvikling i teknologi, kunnskap og kostnadsnivå. Mens tidligere anlegg har gitt utvikling og læring, men hvor produksjonskostnadene har vært for høye, kan store anlegg i nær framtid bygges og drives på kommersiell basis. Konklusjonen fra analysen var samtidig at Innlandet ikke vil ha konkurransefortrinn i produksjon av «standard» oppdrettslaks, og bør satse på fiskeslag og/eller konsept som ikke innebærer direkte konkurranse med lakseoppdrett.

Arbeidet våren 2020 innebar dialog med ulike aktører. Høsten 2020 er denne dialogen videreført, da også med Driva Aquaculture AS. Driva Aquaculture eies og ledes av personer med lang industri- og oppdrettserfaring, har etablet markedstilgang blant annet i USA, og strategisk samarbeid med store internasjonale konseptleverandører og investorer. Driva Aquaculture etablerer sitt første produksjonsanlegg for fjellørret på Oppdal, da med en kapasitet på cirka 4000 tonn per år. Planen er å etablere en produksjonskapasitet på 25 000 tonn innen 2030.

Areal på Frya, på grensen mellom Ringebu og Sør-Fron kommune, framstår etter innledende vurderinger svært godt egnet til landbasert oppdrett. Etter inngåelse av avtale mellom Driva Aquaculture og Frya Næringspark starter derfor nå arbeidet med mål om konsesjon innen to til tre år, og etterfølgende bygging av anlegg på opp til 15 000 tonn produksjonskapasitet per år.

Rudihagen AS har støttet Frya Næringspark og bakenforliggende eiere i prosessen fram til inngåtte avtale.