UTVALGTE ERFARINGER

Våre erfaringer tar vi med oss inn i nye oppdrag. Nedenfor listes erfaringer og tidligere oppdrag. Er det særlig interessant erfaring du vil vite mer om, ta kontakt.

Siste oppdrag og prosjekter

Anskaffelse/opphandling IKT-driftstjenester | Innlandskraft

Forfase vurdering mht. realisering slakteri | Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Analyse av forretningsmulighetene innenfor landbasert fiskeoppdrett | Frya Næringspark

Restrukturering næringsmiddelindustri | Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Avtalestøtte eiendoms-/byggeprosjekt | Konfidensielt

Realisering av Kjølberget Vindkraftverk, inkl. opphandling og investorprosess | Austri, Eidsiva, Gudbrandsdal Energi

Avtalestruktur utvikling av hytteområde | Konfidensielt

Foranalyse næringsutviklingsprogram | Skåppå / Fire norske energiselskap

Foranalyse vindkraftmarked Norge | Internasjonal aktør, konfidensiell

Støtte økonomisk analyse og avtalehåndtering | Norges Skiforbund

Vurdering ny industriproduksjon | Konfidensielt

Juridisk vurdering ved mislighold byggeprosjekt Konfidensielt

Valg av norsk arrangørkandidat VM i alpin | Norges Skiforbund

Eierstrategi kraftsektoren | Konfidensielt

Verdisetting distribusjonsselskap | Konfidensielt

Prosesstyring strukturarbeid sluttbrukermarkedet strøm Innlandskraft

Aktør og markedsanalyser sluttbrukermarked strøm | Innlandskraft

Styreledelse og løpende støtte | Norsk transportselskap

Modellstøtte finansiell analyse kraftproduksjon | Svensk energikonsern

Realisering Raskiftet Vindkraftverk, inkl. opphandling og investorprosess  | Austri, Eidsiva, Gudbrandsdal Energi

Etablering av Nasjonalanlegg tekniske disipliner Hafjell  | Norges Skiforbund / HNA

Styreledelse og løpende støtte  | Norsk entreprenørselskap

Omstilling og kostnadreduksjon helse-/omsorgsektoren | Lillehammer kommune

Forhandlingsstøtte om gammelt industrianlegg | Norsk kommune

Prosessoppfølging for realisering av Intercityutbygging | Bedrifter Innlandet

Etablering transportselskap Innlandet | Entreprenører/eiere av selskapet

Utarbeidelse konsesjonssøknad | Norsk kraftprodusent

Utvikling av norsk sluttbrukermarked, analyse av scenario | Energi Norge

Standardisering av produkter i sluttbrukermarkedet | NVE

AMS og innføring av felles IKT-løsning for kraftbransjen | Energi Norge

Prosjektledelse vannkraftprosjekt | Norsk kraftprodusent

Vurdering av AMS-teknologi i Europa NVE | NVE

Vurdering av elsertifikatmarkedet | Egen vurdering

Næringsutvikling Gudbrandsdalen (to prosjekt) | MGNF / Regionråd

Ekebergparken, prosjektkoordinering og byggeledelse | C. L. Ringnes stiftelse

Analyse av energiregulatoriske forhold Europa | Stor norsk energiaktør

Analyse av europeisk markedsutvikling energi | Flere aktører

Vurderinger utvikling sluttbrukermarkedet, reorganisering | Norsk aktør

Strategistøtte | Norske energikonsern

Analyser

Vurdering regulatorisk endringer sluttbrukermarked NVE

Vurdering av solenergi knyttet til industri/gassanlegg
Større norsk energiselskap

Verdivurdering solselskaper
Egenstudie

Fusjonsvurderinger i energisektoren (flere)

Pris og risikoanalyse kraftmarkedet (masteroppgave)
NTNU

Månedlige energimarkedsanalyser (2006-2009)
Teknisk Ukeblad Media AS

Vurdering markedspotensial enøk
AF Gruppen ASA

Løpende kundeundersøkelser
AF Gruppen ASA

Kundeverdianalyser og vurderinger
AF Gruppen ASA

Lytterundersøkelser for markedsposisjonering
Norsk radiostasjon

Løpende leser/kundeundersøkelser med produktutvikling
Teknisk Ukeblad Media AS

Ledelse og utarbeidelse av utallige energisaker og analyser
Teknisk Ukeblad Media AS

Ledelse og forhandlinger

Prosjektledelse |  Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Kontraktsforhandlinger (flere) |  Norsk entreprenør

Forhandlingsledelse investor og leverandører |  Austri/Austrieiere

Prosjektledelse vindkraftutbygging til totalt 2,2 mrd. kr. |  Austri

Styreledelse |  Haverstad Entreprenør

Styreledelse |  Gudbrandsdal Betongtransport

Styreledelse |  Lillehammer Kunnskapspark / Skåppå

Adm. dir. | AF Gruppen ASA

Adm. dir. | Teknisk Ukeblad Media AS

Konserndirektør | Adresseavisen ASA

RISK Management

Risk Management utbygging vindkraft
Austri Raskiftet

Vurdering av risiko i elsertifikatmarkedet
Austri/Eidsiva

Implementering og bruk risikoverktøy entrepriser
AF Gruppen ASA

Risikoanalyse tradingvirksomhet
Teknisk Ukeblad Media AS

Internrevisjon/risikovurdering tradingvirksomhet
Stort norsk energiselskap

Risikoanalyse tradingvirksomhet Norsk energiselskap
Stort norsk energiselskap

Masteroppgave prisestimering og risikomodeller energimarkedet
Norsk energiselskap

Måling og økonomisk struktur

Kontrollerfunksjon Norges Skiforbund

Utarbeidelse måle-/rapporteringsstruktur prosjektaktivitet
AF Gruppen ASA

Omlegging økonomistyring/totalansvar økonomi
Teknisk Ukeblad Media AS

Innføre balansert målstyring
Stort norsk energiselskap

Internrevisjon/risikovurdering tradingvirksomhet
Stort norsk industriselskap

Utarbeide risikomodell tradingvirksomhet
Norsk energiselskap

Struktur og effektivisering

Struktur Næringsmiddelindustri
Regionråder Nord-Gudbrandsdal

Struktur for effektiv drift nettselskap
Eidsiva Anlegg / Eidsiva Nett

Kostnadsreduksjon helse- og omsorgsektoren
Norsk kommune

Kostnadsreduksjoner for å møte markedssvikt
AF Gruppen ASA

Rendyrke kjernevirksomhet og prosesseffektivisering
Teknisk Ukeblad Media AS

Kostnadssynergier mellom medieselskaper
Flere store mediehus

Prosjekt reduksjon av kostnader med 40 MNOK
Adresseavisen ASA

Prosjekt øke konkurransekraft for eksport til østen
Elektronikkselskap

Effektivisere distribusjon
Adresseavisen ASA

Effektivisere trykkerivirksomhet
Adressa Trykk AS

Strategi

Strukturarbeid sluttbrukermarked

Innlandskraft

Strategiutarbeidelse AF EMT
AF Gruppen ASA

Reposisjonering / produktjustering
Teknisk Ukeblad Media AS

Utvikle ny radiostasjon
Flere norske mediehus

Utvikle mediesalgsselskapet Magnet Media AS
Teknisk Ukeblad Media AS

Justere strategi / produktportefølje
Elektronikkselskap Midt-Norge

Annet

Systemutvikling styring sentralnettet
ABB/Statnett

Utvikling av nettportal visitnorway.com
Norges Turistråd

Prosjektledelse nytt HK for mediebedrift
Adresseavisen ASA

Verdivurdering radioselskap for salg
Eiere Radio Norge / Kanal24 AS

Verdivurdering IT-selskap for salg
Internasjonal kjøper

Analyse av nordisk telecommarked
Arthur Andersen Business Consulting

KONTAKT

Rudihagen as

tommy.rudihagen@rudihagen.no

+47 48 18 80 00

Tamburvegen 16, 2640 VINSTRA
ORG.NR: 811 771 082

13 + 4 =