ERFARINGER

Rudihagen AS bygger sitt arbeid på kunnskap og erfaring fra den virkelige verden. Oppdragsgiverne mottar analyser og råd med relevans også utenfor tegnebrettet, og hjelp til å gjennomføre kritiske beslutninger, forhandlinger og prosesser. Vår innfallsvinkel gjør at vi gjerne jobber over lang tid og med ulike problemstillinger hos våre oppdragsgivere.

Nedenfor listes noen erfaringer, da med de siste oppdrag først. Er det særlig interessant erfaring du vil vite mer om, ta kontakt.

Siste oppdrag og prosjekter

Eiertvist selskap innen handel/service | Konfidensiell

Generasjonsskifte og eierstruktur eiendomsselskap |Konfidensiell

Støtte aktør ifb. konkursbohåndtering | Konfidensiell

Etablering av avtaler for realisering av fiskeoppdrett | Frya Næringspark

Strategiske vurderinger av bredbånd som forretningsområde | Energiselskap

Realisering av slakteriplaner | Gudbrandsdal Slakteri AS

Anskaffelse/opphandling IKT-driftstjenester | Innlandskraft

Forfase vurdering mht. realisering slakteri | Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Analyse av forretningsmulighetene innenfor landbasert fiskeoppdrett | Frya Næringspark

Restrukturering næringsmiddelindustri | Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Avtalestøtte eiendoms-/byggeprosjekt | Konfidensielt

Realisering av Kjølberget Vindkraftverk, inkl. opphandling og investorprosess | Austri, Eidsiva, Gudbrandsdal Energi

Avtalestruktur utvikling av hytteområde | Konfidensielt

Foranalyse næringsutviklingsprogram | Skåppå / Fire norske energiselskap

Foranalyse vindkraftmarked Norge | Internasjonal aktør, konfidensiell

Støtte økonomisk analyse og avtalehåndtering | Norges Skiforbund

Vurdering ny industriproduksjon | Konfidensielt

Juridisk vurdering ved mislighold byggeprosjekt Konfidensielt

Valg av norsk arrangørkandidat VM i alpin | Norges Skiforbund

Eierstrategi kraftsektoren | Konfidensielt

Verdisetting distribusjonsselskap | Konfidensielt

Prosesstyring strukturarbeid sluttbrukermarkedet strøm Innlandskraft

Aktør og markedsanalyser sluttbrukermarked strøm | Innlandskraft

Styreledelse og løpende støtte | Norsk transportselskap

Modellstøtte finansiell analyse kraftproduksjon | Svensk energikonsern

Realisering Raskiftet Vindkraftverk, inkl. opphandling og investorprosess  | Austri, Eidsiva, Gudbrandsdal Energi

Etablering av Nasjonalanlegg tekniske disipliner Hafjell  | Norges Skiforbund / HNA

Styreledelse og løpende støtte  | Norsk entreprenørselskap

Omstilling og kostnadreduksjon helse-/omsorgsektoren | Lillehammer kommune

Forhandlingsstøtte om gammelt industrianlegg | Norsk kommune

Prosessoppfølging for realisering av Intercityutbygging | Bedrifter Innlandet

Etablering transportselskap Innlandet | Entreprenører/eiere av selskapet

Utarbeidelse konsesjonssøknad | Norsk kraftprodusent

Utvikling av norsk sluttbrukermarked, analyse av scenario | Energi Norge

Standardisering av produkter i sluttbrukermarkedet | NVE

AMS og innføring av felles IKT-løsning for kraftbransjen | Energi Norge

Prosjektledelse vannkraftprosjekt | Norsk kraftprodusent

Vurdering av AMS-teknologi i Europa NVE | NVE

Vurdering av elsertifikatmarkedet | Egen vurdering

Næringsutvikling Gudbrandsdalen (to prosjekt) | MGNF / Regionråd

Ekebergparken, prosjektkoordinering og byggeledelse | C. L. Ringnes stiftelse

Analyse av energiregulatoriske forhold Europa | Stor norsk energiaktør

Analyse av europeisk markedsutvikling energi | Flere aktører

Vurderinger utvikling sluttbrukermarkedet, reorganisering | Norsk aktør

Strategistøtte | Norske energikonsern

KONTAKT

Rudihagen as /

Advokatfirmaet Rudihagen as

[email protected]

+47 48 18 80 00

Tamburvegen 16, 2640 VINSTRA  Storgata 100, 2615 LILLEHAMMER

Org. nr. konsulent : 811 771 082

Org. nr. advokat : 931 873 563

Dette nettstedet er beskyttet av Google reCAPTCHA.
Google Personvern og vilkår gjelder.