Raskiftet Vindkraftverk har vært i drift siden høsten 2018. Byggingen ble gjennomført som planlagt, og kraftverket leverer produksjon som forventet.

Raskiftet Vindkraftverk ligger vest for Osensjøen, delvis i Trysil og delvis i Åmot kommune. Kraftverket har 31 turbiner, og er beregnet å produsere cirka 370 GWh per år. Byggingen startet i 2016, og ble ferdigstilt høsten 2018.

Rudihagen AS har støttet Austri i utvikling av prosjektet siden 2014, og hadde siste året fram til byggestart fullt prosjektlederansvar for prosjektet på vegne av eierne. Ved byggestart kom permanent daglig leder, Magnus Axelsson, inn i Austri Raskiftet.

Rudihagen AS har hatt ansvar for prosjektet på vegne av eiere og styre fram til byggestart, hvor ny daglig leder kom inn i Austri Raskiftet DA. Rudihagens oppgave har å få prosjektet fram til byggestart, samt levere beslutningsunderlag for eiere og investorer. I dette ligger blant annet å;

  • Få på plass alle privatrettslige og offentligrettslige tillatelser for å kunne bygge.
  • Sørge for at kraftverket optimaliseres teknisk, produksjonsmessig og økonomisk.
  • Forhandle og ferdigstille alle relevante avtaler med leverandører, investorer, eiere og andre.
  • Håndtere alle interessenter i prosjektet.
  • Gjennomføre alle relevante analyser for å etablere beslutningsgrunnlag før signering av avtaler og byggestart.

I byggefasen støtter Rudihagen AS Austris operative daglige ledelse ved behov.