Sluttbrukermarkedet er i endring. Da den lokale strømleverandøren var den eneste som kunne tilby hele strømregningen på en faktura, og strømproduktene var få, hadde den lokale strømleverandøren et stort fortrinn. At det er lite penger å spare på å bytte leverandør, gjorde at kundene sjelden byttet strømselskap.

Aggressive nasjonale aktører, som legger store penger i markedsføring, produktutvikling og salg, gjør at dette endrer seg. Ny teknologi og nye krav gjør det samtidig mer krevende å være liten og alene.

Rudihagen AS har hjulpet, og hjelper, strømaktører som vil forstå markedet bedre, og ser verdien av å samarbeide for å styrke konkurransekraften. Rudihagen AS deltok i tidlig fase til det som i dag er Innlandskraft, og har i ettertid støttet selskapet i deres videre arbeid. Innlandskraft er i dag Norges tredje største strømleverandør i markedet, med merkevarene Gudbrandsdal energi og Eidsiva.

Rudihagen AS har også koordinert og organisert faglige opplegg til nytte på tvers av selskaper og markedsaktører, som hjelp for aktørene til å finne samarbeidsformer som styrker konkurransekraften til den enkelte.