Partner i Rudihagen AS, Tommy Rudihagen, er sivilingeniør fra NTNU, samt Høgskolekandidat og Master innenfor økonomi/ledelse fra BI/ESCP/IFP. Om et par år skal jusstudiet være fullført.

Som 20-åring sto utdanningsvalget mellom NTNU, siviløkonomi og jusstudiet. Konklusjonen ble 4,5 år ved NTNU, kombinert med å ta de to først årene av siviløkonomstudiet parallelt. I 1998 var første master på plass, og i 2007 ble Mastergraden i økonomi også fullført.

Etter flere og flere oppdrag der kontraktsforhandling og/eller regulatoriske problemstillinger har hatt framtredende roller, gjerne gjennomført i samspill med dyktige jurister, kom ideen om å fullføre en «trippelmaster», dvs. både å være sivilingeniør, siviløkonomi og jurist.

Fjerde år på jusstudiet er nå snart fullført ved siden av rollen i Rudihagen AS, og innen et år er målet at Masteren er på plass.

-Oppdragsgiverne i Rudihagen AS vil selvsagt ha nytte av økt kompetanse allerede nå. Målet er samtidig ikke å begynne å konkurrere med de advokatfirmaene vi i dag har godt samarbeidet med. Målet er tvert om at vår tverrfaglighet, kombinert med spisskompetansen fra for eksempel dyktige advokatfirmaer, samlet sett skal gi unik verdi for store oppdragsgivere.