AMS – Automatisk Måleravlening av strøm – er nå montert i de aller fleste husstander i Norge. Rudihagen var med og la rammebetingelsene for at det er slik.

Etter harde diskusjoner noen år tilbake, ble alle nettselskap pålagt å montere automatisk måleravlesning innen utgangen av 2018. De aller fleste har nå slike målere installert.

AMS sparer den enkelte for bryet med manuell måleravlesning, og nettselskapene for arbeid. Det viktigste formålet med AMS er likevel å legge til rette for en smartere og mer effektiv strømbruk . Nye målere fanger opp strømforbruket time for time og kan fortelle oss hvor mye strøm vi til enhver tid bruker. Dette kan brukes til å spare strøm når prisen er høy eller strømnettet er overbelastet, og gjør det lettere å forstå hva som drar forbruket opp og ned. Informasjonen kan også brukes i automatiske strømstyringsfunksjoner på ulikt nivå.

Rudihagen AS jobbet på vegne av Energi Norge og energiselskapene i fastsettelsen av kravene til AMS, samt støttet NVE i enkeltanalyser før rammebetingelsene for AMS-utrullingen ble fastsatt.

Rudihagen AS har etter at rammebetingelsene for AMS ble fastsatt, støttet Energi Norge i vurdering av hvilke muligheter AMS gir i utvikling av sluttbrukermarkedet for strøm. Rudihagen AS har også hatt oppdrag for NVE om regulering av sluttbrukermarkedet, der innsikten i hvordan AMS og annen ny teknologi kan påvirke markedet er viktig for de vurderinger som da ble gjort.