Da Nortura besluttet å sentralisere sin virksomhet ytterligere, besluttet lokale aktører og industrielle samarbeidspartnere å forsøke å etablere en fullverdig verdikjede for matproduksjon basert på regionale råvarer. Rudihagen AS bidrar som rådgiver.

Nordre del av Innlandet, med tilstøtende områder, står for stor andel av landets storfe- og småfeproduksjon. Regionen ligger sentralt plassert i forhold til befolkningstette regioner i nord, sør og vest, og er i seg selv «Østlandets spiskammers og rekreasjonsområde». Med dette utgangspunkt analyseres om det er grunnlag for etablering av ny slakteri- og foredlingsvirksomhet i Gudbrandsdalen.

Per mai 2020 er forretningskonsept på plass, og en har etablert en betydelig egenkapital for en framtidsrettet satsing. Før realisering kan iverksettes må en redusere investerings- og kapitalbehovet noe, samtidig som en full finansieringsløsning må etableres. Om dette lykkes, vil nysatsingen kunne realiseres innen et til to år.