Partner i Rudihagen AS, Tommy Rudihagen, er nå også jurist. Dette betyr at han er en av få personer – om ikke den eneste i Norge – som både er sivilingeniør og master innen økonomi/strategi/ledelse, og innehar juridikum.

«Trippelmasteren» skal komme nye og gamle oppdragsgivere til gode, uavhengig av om dere har behov for rådgiving, analyse eller prosjektledelse / management for hire, eller mer spissede advokattjenester. Advokattjenester leveres av det veletablerte Advokatfirmaet Nystuen & Bøen AS, der Tommy Rudihagen er advokatfullmektig. Annen rådgiving, analyse og prosjektledertjenester leveres – som før – av Rudihagen AS.

Tommy Rudihagen vil innenfor advokatvirksomheten først og fremst levere forretningsjuridiske tjenester. Transaksjoner, energi-, selskaps- kontrakts- og entrepriserett, skatt og arbeidsrett, samt forvaltningsrett, vil være hovedområder.

For oppdragsgivere innenfor energisektoren kan nevnes at nylig ferdigstilte avhandling «Omgjøring av vind- og vannkraftkonsesjoner» kan deles på forespørsel. Ta eventuelt kontakt på tommy.rudihagen@rudihagen.no eller ring Tommy på 48 18 80 00.